Fransa Seyahat Sağlık Sigortası

Fransa seyahat sağlık sigortası Fransa ya da Türkiye seyahati gerçekleştirecek her iki ülke vatandaşları için zorunlu olarak işlem görmektedir.

Seyahat sağlık sigortası kişiyi seyahat süresince kaza, yaralanma, hastalık ve olası ölüm durumunda güvence altına alarak ülkede harcanması gereken sağlık kaynaklı harcamaları yerine getirir.

Yurt dışı seyahat sigortası olarak da bilinen bu poliçeler her ülke için farklı prensiplerle düzenlenmektedir. Özellikle, son dönemde yaşanan pandemi sebebiyle Covid-19 teminatlı sigorta özelliği tanımlanmış ve seyahatlerde bazı kurallar değişkenlik göstermeye başlamıştır. Bu nedenle seyahat sağlık sigortası poliçenizi sisteme girmeden gideceğiniz ülkenin güncel durumu hakkında bilgi almanız gerekmektedir.

Fransa, Avrupa Birliği üye ülkelerinden biri olması sebebiyle gerek vize gerek vize işlemleri için hazırlanan belgelerden biri olan sigorta poliçelerinde Schengen şartlarını uygulamaktadır.

Schengen seyahat sağlık sigortası standarda bağlanmış poliçeleri kapsamaktadır. Belli sınırlandırmalar getirilmiş seyahat sağlık sigortalarında minimum teminat bedeli 30.000 Euro olarak tanımlanmalıdır. Poliçeniz seyahat süresinin tümünü kapsayacak şekilde tarih aralığı verilerek hazırlanmalıdır. Bölge dışı ülkelerde farklı prensipler uygulanmaktadır. Bu sebeple gidilecek ülkenin sigorta şartlarını muhakkak danışmanınızdan öğrenmelisiniz.

Ayrıca yaşanan salgın nedeniyle Schengen ülkeleri de kendi iç kararlarıyla yeni talimatları Konsolosluklarına bildirmektedir. Profesyonel yardım alarak süreci tamamlamanız yerinde olacaktır.

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası vize başvuru sahibi için zorunluluktur. Sigorta poliçeniz hakkında olası bilgilere alt başlıklardan edinebilirsiniz.

Fransa Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Fransa vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası da aynı standartları karşılayan poliçelerden oluşmaktadır. Teminat ve diğer şartlar aynı prensiplerle düzenlenmiştir.

Türkiye turizm alanında pandemi dolayısıyla farklı bir çalışmaya giderek Covid-19 teminatlı sigorta tanımlaması yapmıştır. Böylece Türkiye topraklarına gelen yabancı misafirler güvence altında seyahatlerini tamamlayabilmektedir.

Fransa vatandaşları için düzenlenen seyahat sağlık sigortası poliçeleri 30.000 Euro teminatlı ve seyahat süresinin tamamını karşılar nitelikte hazırlanmalıdır. Fransa’da yer alan onaylı ve resmi belgeli acentelerce onaylanmış poliçe seyahat anında kişinin üzerinde bulunmalıdır. Poliçenin geçerliliği için en önemli unsur seyahat süresinin tamamını kapsıyor oluşudur.

Zorunlu seyahat sağlık sigortasında amaç kişiyi yabancısı olan ülkede tereddütsüz seyahat etmesine olanak sağlamaktır. Söz konusu bir kaza, ölüm, hastalık olduğunda ödenen rakamlar çok cüzi gelecektir. Zorunlu tanımlanan teminatların dışında pasaportunuzu kaybolmasına ya da bagajınızı zarar görmesine ya da yine kayba karşı sigortalayabilirsiniz. Ancak bu ek teminatlar için harici ücret ödemeniz gerekecektir.

Fransa vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Türkiye’ye seyahat gerçekleştirecek her birey için geçerlidir. Türkiye’nin seyahat sağlık sigortası gereklilikleri hakkında güncel bilgi için danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz.

Fransa Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Fransa Seyahat Sigortası online sisteme kişisel bilgilerin, seyahat süre aralığının girişi ile tanımlanır. Varsa ek teminatlarla zorunlu olarak belirlenen teminat girişi doldurulur ve yetkili acente tarafından imzalanıp, kaşelenerek başvuru sahibine teslim edilir.

Hazırlanacak olan seyahat sağlık sigortasında öncelik Fransa Konsolosluğu’nun vize başvurusunda talep edeceği kriterlerdir. Fransa, Schengen seyahat sağlık sigortası şartlarını uyguladığı için poliçeniz en az 30.000 Euro teminatla hazırlanmalıdır. Bu teminat temel sağlık ihtiyaçlarınızı giderebilecek bir tutar üzerinden hesaplanarak tanımlanmıştır.

Zorunlu seyahat sigortasında bir diğer önemli olan konu seyahat sürenizin tamamının karşılanıyor oluşudur. Poliçe ücretinizi de bu süre belirlediğinden kontrollerinizi yaparak sürenizi online forma girmelisiniz. Bu sigorta poliçesi vize başvurusunda sisteme girişi yapılacağı için diğer evraklarınızla da uyumlu olmalıdır. Tüm evraklarınızdaki tarih aralıkları birbirini tutmalı tüm kişisel bilgileriniz belgelerinizde aynı olmalıdır.

Yetkili acentenin imza ve kaşesini taşımayan evraklar yok hükmünde sayılacaktır. El yazısı ile doldurulmuş poliçeler de Konsolosluk tarafından kabul görmemektedir. Seyahat sağlık sigortası online doldurulmalı ve tüm kontrol onaylanmadan evvel kontrol edilmelidir.

Ayrıca poliçenizi korumalı ve seyahat anında da olası bir kontrol anında gösterebilmek için yanınızda taşımalısınız.

Fransa Seyahat Sigortası her bireye ayrı tatbik edilmektedir. Tüm kontrollerinizi yaparak dosyanızı Konsolosluk nezdinde incelemeye teslim etmeniz önemlidir. Aksi takdirde hatalı ya da eksik evrakınız başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına sebep olacaktır.

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Süresi seyahat sürenizin tamamıdır. Önlem olarak ülke ziyaretinden bir gün önce ve seyahatin tamamlanmasından bir gün sonra tanımlanarak poliçeye girilmelidir.

Online seyahat sağlık sigortası aynı zamanda vize başvurunuzda beyan ettiğiniz zaman aralığı ile de örtüşmelidir. Evraklarınızda yer alabilecek tarih tutarsızlığı vize başvurunuzun geçersiz olmasına ya da ret cevabı almasına neden olabilir.

Seyahat sağlık sigortası Fransa ziyaretinize göre 1 gün ya da 1 yıl aralığında düzenlenebilir. Eğer Schengen ülkelerine sık seyahat eden biri iseniz poliçenizin süresini tüm ziyaret sürelerinizi kapsayacak şekilde hazırlatabilirsiniz. Böylece evrak karmaşasının, zaman kaybının ve her poliçe için ücret ödemenin önüne geçmiş olursunuz.

Schengen bölgesinde yer alan diğer ülkeler Fransa için temin ettiğiniz seyahat sağlık sigortası poliçesini geçerli sayacaktır. Bu sebeple Schengen ülkelerine yapılacak her seyahat için farklı bir sigorta poliçesine ihtiyaç yoktur. Sık seyahat eden biri iseniz uzun vadeli sigorta yaptırmak maddi anlamda sizin için daha ekonomik olacaktır.

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Süresi poliçenize tanımlanırken dikkatli olunmalı hem diğer evraklarınızla teyit edilmeli hem de seyahat süresinin tamamında geçerliliğinin bulunduğu kontrol edilmelidir. Yapılan eksik ya da yanlış bir tanımlama sürecinizi tamamen değiştirebilir. Geçerlilik sürenizi aşabilir, evraklarınızı yeniden toplamak zorunda kalabilir ve maddi kayıplara uğrayabilirsiniz.

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Türkiye yönetimi tarafından resmi  izin verilerek açılarak faaliyetlerini sürdüren yetkili acenteler aracılığıyla yapılmalıdır.

Fransa Konsolosluğu tarafından vize işlemlerinde istenen poliçelerin sorumluluğu tamamen başvuru sahibine aittir. Bu nedenle vize uzmanınızla hareket ederek acentelerin tanımladığı paketleri değerlendirebilirsiniz. Alanında uzman bir danışman ile başvuru evrakınızın hazırlanması ve zorunlu seyahat sağlık sigortası poliçenizin girilmesi önem teşkil etmektedir.

Fransa, Avrupa Birliği kriterlerini uygulamaktadır. Ancak, kitle bazında toplum sağlığını ve güvenliğini etkileyen durumlarda kendi politikaları uygulayabilir. Son dönem göstermiştir ki acil pandemi durumu günlük değişimlere neden olabilmekte ve ülkeler de bu hassasiyetle vize ve seyahat konularında kısıtlama ya da yeni şartlar tanımlama yoluna gidebilmektedir.

Fransa vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası ve Türkiye vatandaşlarına temin edilecek zorunlu seyahat sigortaları son güncellemelere göre hazırlanmalıdır.

Sigorta poliçesine ait son detayları danışmanınızdan öğrenebilir ve yetkili acenteye poliçenizi son güncellemelere göre hazırlatabilirsiniz.

Fransa Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Fransa seyahat sağlık sigortası Fransa’ya seyahat etmek isteyen kişiler  için vize işlemlerinde zorunludur.

Fransa’ya seyahat edecek Türkiye vatandaşları genel umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye vize ile giriş yapabilmektedir. Fransa vizesi için Konsolosluğa başvuruda bulunan kişinin dosyasında temin edilmesi gereken  Schengen seyahat sağlık sigortası poliçesi ile Fransa dışında diğer bölge ülkelerinde seyahatine devam edebilmektedir.

Yetkili acente veya danışman tarafından hazırlıkları tamamlanan online seyahat sağlık sigortası asgari 30.000 Euro kapsamındaki teminatın karşılanacağı durumlar poliçede şu şekilde özetlenmektedir.

  • Fransa seyahatinde olan kişinin yaralanma, hastalanma veya kaza anında gerçekleşecek sağlık birimine naklinin karşılanması,
  • Yine yukarıdaki acil durumlara ek olarak ilaç, tedavi ya da diğer tetkikler için gereken masrafların karşılanması,
  • Sağlık konusunda problem yaşayan kişinin refakat edilmesi durumunda refakatçinin yol, konaklama gibi elzem ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Seyahat sağlık sigortası poliçe sahibinin vefat etmesi sonucunda oluşan nakil, refakatçi talebi durumunda kişinin masrafları karşılanması gerçekleştirilecektir.

Fransa seyahat sağlık sigortası yukarıdaki gerekliliklerin tamamını yerine getirmektedir. Tüm bu teminatların haricinde ek talep edilen paketler de (pasaport kaybı, bagaj zararı veya kaybı, seyahat iptali) Fransa’da sizi koruyacak ve acil bir durumda hayatınızı kolaylaştıracaktır. Zorunlu olmasa dahi seyahat sağlık sigortası poliçesinin adınıza tanımlanması kişisel güvenliğiniz için önemlidir, yapılmalıdır.

Fransa Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Fransa seyahat sağlık sigortası Fransa’ya seyahat etmeden önce yapılmalıdır. Fransa Konsolosluğu vize başvuru dosyanızda da yer alması gereken önemli evraklardan biri de sigorta poliçenizdir.

Zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamında temin edeceğiniz poliçe online doldurulmalı elle yazım yapılmamalıdır. Poliçeler 0-75 yaş arası herkes için geçerlidir.

Ülke bazında  Konsolosluk şartları Covid-19 pandemi sürecinde değişiklik göstermektedir. Bu sebeple sigorta yapılırken vize başvurusu konusunda tecrübeli bir danışmanla görüşülmesi zaman ve geçerlilik hususunda yardımcı olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası ya da yurt dışı seyahat sağlık sigortası olarak tanımlanan poliçe Schengen bölgesindeki  ülkeler için en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

Online seyahat sağlık sigortası Schengen’e üye ülkelerde geçerlidir. Sigortanızın belirlediği tarihlere uyarak diğer Schengen ülkelerini de ziyaret edebilirsiniz.

Seyahat Sigortası vize başvurunuz öncesi seyahat planınıza dair tarihlere uygun şekilde online olarak düzenlenecek ve size teslim edilecektir. Gerekli kontrolleri sağladıktan sonra eksiksiz ve diğer evraklarınızla örtüşmeyen bir bilgi yoksa Konsolosluk vize ofislerine teslim edilebilir. Yolculuğunuz süresince poliçenizin yanınızda olması da önemli bir ayrıntıdır.

Fransa Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Fransa’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşları ile Fransa vatandaşlarına Türkiye vizesi için gerekli olan sigorta fiyatları genel olarak benzerlik göstermektedir. Schengen seyahat sigortası fiyatını belirleyen gidiş sebebiniz ve sürenizdir.

Seyahat sigortası türleri ülkeye göre değişiklik gösterecektir. Fransa Konsolosluğu tarafından gerekli görülen sigorta 30.000 Euro teminatlı sigortadır. Sigortaların ücretleri, seyahat süresinin uzaması durumunda artacaktır. Dolayısıyla seyahat sigortası fiyatları konusunda net olmak mümkün olmamaktadır. Ancak aciliyet durumunda yabancı bir ülkede karşılanacak tüm teminatlar düşünüldüğünde ödenecek en üst standartta ücret dahi minimum kalacaktır.

Zorunlu kapsamda yaptırılan seyahat sigortası olası kaza, hastalık ve ölüm halinde teminat sunar.  Tedavi, ilaç, cenaze ya da sağlık merkezi nakil giderleriniz ödediğiniz ücretle belirlenmiş teminat üzerinden giderilecektir..

Özellikle, sağlık sistemi bazında belli bir olgunluğa erişmemiş ülkelerin kabul edilebilir olmamasından kaynaklı riskler artacaktır.  Danışmanlarınızın belirlediği teklif listelerini inceleyerek sigorta poliçeniz konusunda karar vermeniz daha sağlıklı olacaktır.

Ayrıca, sizi riskli duruma sevk edecek  pasaport - bagaj kaybı ya da seyahat iptali gibi problemler için teminatınıza eklemeler yapılabilir.

Eğitim bazlı Fransa ziyareti gerçekleştirecek öğrenciler ek teminatlar konusunda daha özenli davranmak zorundadır. Fransa ya da Türkiye sınırlarında karşılarına çıkabilecek olumsuzluklara karşı kendilerini garantide hissetmek isteyen öğrenciler için de farklı poliçe teminat paketleri oluşturulabilir. Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası Fransa ya da Türkiye’nin  genel prensiplerini  karşılar özellikte hazırlanabilir.

Schengen seyahat sağlık sigortası ya da Fransa zorunlu seyahat sigortası için tam bir rakam belirlemek mümkün değildir. Seyahat sebebi, süresi ve ek tanımlanan özelliklere kadar birçok değişken seyahat sigortası ücretinizi etkileyecektir. Fransa seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat planı, süresi ve seçimleriniz sonrası netleşecektir.

Duyurular

Fransa Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Fransa temsilcilikleri Türkiye ve Fransa’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine ara vere...
2020-12-29 14:19:52

Fransa Konsolosluğu ve Fransa vize sonuçları hakkında bilgilendirme

Fransa İstanbul Başkonsolosluk Vize bölümü yapılacak olan kısa süreli Schengen vize başvurularını geçerli gördüğü durumlarda 3 iş g...
2020-12-29 14:18:46

Fransa'ya 48 saatte express vize

Fransa Konsolosluğu Türkiye, Endonezya ve Singapur vatandaşlarına 48 saatte express vize verilmesine ilişkin uygulama için çalışmaya başlad...
2020-12-29 14:16:40
Tüm Duyurular
Seyahat Sağlık Sigortası